top of page

PRIVACYVERKLARING VAN Rulez of Beauty

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Rulez of Beauty verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van Rulez of Beauty, of om een andere reden persoonsgegevens aan Rulez of Beauty verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Rulez of Beauty, Groenoord 78 2401AG Alphen aan den Rijn, 0623769111, KvK 63539551
De salon is bereikbaar via www.rulezofbeauty.nl, 06237609111

2. Welke gegevens verwerkt Rulez of Beauty en voor welk doel
2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) telefoonnummer

c) Eventuele gezondheidsgegevens via intakeformulier

d) Voor – en na foto’s

2.2 Rulez of Beauty verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam en telefoonnummer wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
b) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.

c) Voor- en na foto’s van wimpers worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.


3. Bewaartermijnen

Rulez of Beauty verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Rulez of Beauty passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de eigenaresse van Rulez of Beauty kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Rulez of Beauty zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Rulez of Beauty je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Rulez of Beauty via 0623769111

 

6. Wijzigingen

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.

bottom of page